Infektionsmedicin > Epidemiologi och vaccinologi

Vaccinologi

Flockimmunitet och vaccintäckning

Vaccinationsschema

Definitioner

Olika typer av vaccin

Toxoidvaccin

Ytproteinvaccin

Polysackaridvaccin

Konjugatvaccin

Används vid vaccinering mot bl a:

För att komma över problemet ovan kom på man på ett sätt att få polysackarider att bli T-cellsberoende. Man band ihop polysackarider med ett bärarprotein. Det är viktigt att det är på rätt plats och att bindningen är mycket hård. Bärarproteinet kan vara ett tetanustoxin eller difteritoxin som vi redan har vacciner mot. Vi får då B-celler som är specifika för polysackariden och som drar in molekylen, hackar upp den och presentera på MHC-II på ytan. Den kommer även att dra in bärarproteinet och presentera även den. Denna kan aktivera T-hjälparceller som är specifika för bärarproteinet. T-cellshjälpen producerar cytokiner av olika slag vilket ger ett bättre immunsvar samt även den efterlängtade minnesfunktionen. Det är detta som är konjugatvaccin

Avdödade helcellsvacciner

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Epidemiologi_och_vaccinologi/Vaccinologi Filename: Konjugatvaccin.html ChapterId: 1062 SectionId: ChapterGroupId: 81