Infektionsmedicin > Epidemiologi och vaccinologi

Vaccinologi

Flockimmunitet och vaccintäckning

Vaccinationsschema

Definitioner

Olika typer av vaccin

Toxoidvaccin

Ytproteinvaccin

Polysackaridvaccin

Pneumokockpolysackaridvaccin - 23-PPV

  • Det 23-valenta pneumokockpolysaccharidvaccinet (23-PPV) ger ett ca 50-60% skydd mot invasiv pneumokocksjukdom hos vuxna (Ia) och äldre individer (Ib).
  • Dessa polysackarider är T-cellsoberoende antigen som har multipla repeterande strukturer. B-cellsreceptorn kan känna igen flera av dessa och om en B-cell känner igen tillräckligt många på sin yta kommer receptorerna att klumpa ihop sig längs molekylen vilket kan aktivera B-cellen utan T-cellshjälp, dvs klonal expansion, differentiering till plasmaceller och antikroppsbildning utan T-cellens hjälp.
  • Problemet med T-cellsoberoende antigen är att det inte ger ett immunologiskt minne med en boostereffekt. Den andra nackdelen med T-cellsoberoende antigen är att de inte ger något immunsvar alls hos barn under två år.

Konjugatvaccin

Avdödade helcellsvacciner

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Epidemiologi_och_vaccinologi/Vaccinologi Filename: Polysackaridvaccin.html ChapterId: 1062 SectionId: ChapterGroupId: 81