Infektionsmedicin > Epidemiologi och vaccinologi

Vaccinologi

Flockimmunitet och vaccintäckning

Vaccinationsschema

Definitioner

Olika typer av vaccin

Toxoidvaccin

Används vid vaccinering mot bl a:

Tetanusvaccin/tetanusprofylax

Typexemplet av ett toxoidvaccin är tetanusvaccin. Tetanus (stelkramp) orsakas av den grampostiva staven Clostridium tetani. Bakterien förekommer i jord och gödsel[1]. Det vanligaste sättet att infekteras av detta är att trampa på en rostig spik vars skrovliga yta många bakterier fastnar på. Dessutom går spiken rakt in i kroppen. När bakterien kommer in i kroppen börjar den tillverka tetanustoxin som blockerar inhibitoriska impulser vilket ger en krampande muskulatur. Det börjar i käkmusklerna och fortsätter sedan nedåt. Mortaliteten är ungefär 70 %. För länge sedan kom man på att det är just toxinet som producerar sjukdomen så man tog toxinet och behandlade det med formalin vilket ändrade strukturen. Denna förändrade variant kallas tetanustoxoid. Man behandlade detta med alum och sprutade in i patienter vilket gav upphov till produktion av serum-IgG

Ytproteinvaccin

Polysackaridvaccin

Konjugatvaccin

Avdödade helcellsvacciner

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Epidemiologi_och_vaccinologi/Vaccinologi Filename: Toxoidvaccin.html ChapterId: 1062 SectionId: ChapterGroupId: 81