Infektionsmedicin > Grundläggande immunologi

Det förvärvade immunförsvaret

Definitioner

Antigenpresenterande celler (APC)

MHC-receptorer

T-celler

Aktivering av CD4-positiv T-cell

Aktivering av CD8-positiv T-cell

B-celler

Aktivering av B-cell

[B-celler behöver ingen antigenpresentation utan deras antikroppar känner igen antigen i dess nativa form, t.ex. ytprotein på bakterier, nukleinsyror eller olika kolhydrater. ]När en B-cell får en första signal genom inbindning av antigen till antikropp kommer den behöva hjälp av en CD4-cell. För att locka dit CD4-cellen presenterar den antigenet på MHC-II vilket leder till en fysisk bindning. B-cellen kommer att få cytokiner från CD4-cellen vilket hjälper den att proliferera och differentiera till olika celler:

  • [Plasmacell – Producerar stora mängder antikroppar som har samma specificitet som antikroppen hos den första B-cellen, skillnaden är att de utsöndras istället för att vara ytbundna]
  • Minnescell – Ligger och väntar på en ny infektion då den kan aktiveras igen

Det händer många saker under differentieringsprocessen som sker i germinalcentra:

  • Isotyp switchAntikropparna byter från IgD och IgM till IgG, IgE och IgA beroende på vilken typ av infektion vi har råkat ut för
  • Affinitetsmognad – Små punktmutationer i den del av genen som kodar för den antigenbindande delen av antikroppen. Det kommer alltså att bildas antikroppar som binder bättre till antigen och de som binder sämre. De som binder bäst selekteras därefter fram.
  • Differentiering till minnesceller

Antikroppar

Exempel på B- och T-cellsaktivering

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Grundlaggande_immunologi/Det_forvarvade_immunforsvaret Filename: Aktivering_av_B-cell.html ChapterId: 1041 SectionId: ChapterGroupId: 78