Infektionsmedicin > Grundläggande immunologi

Det förvärvade immunförsvaret

Definitioner

Antigenpresenterande celler (APC)

MHC-receptorer

T-celler

Aktivering av CD4-positiv T-cell

[För att en CD4-positiv T-cell ska aktiveras krävs interaktion mellan T-cellen och en antigenpresenterande cell.

  1. T-cellen stöter på det antigen som matchar T-cellsreceptorn, presenterat på en MHC-II-receptor
  2. T-cellen har en molekyl på sin yta (oftast CD28) som interagerar med en molekyl på den antigenpresenterande cellens yta (CD80 eller CD86). Interaktionen resulterar i en kostimulatorisk signal som aktiverar Th-cellen.

Om en CD4-positiv T-cell endast stöter på ett antigen presenterat på en MHC-II-receptor som matchar T-cellsreceptorn utan att få en kostimulatorisk signal blir cellen anergisk. T-cellen kan då aldrig aktiveras.]

[Aktiverade T-celler

Th-cellen producerar efter aktivering IL-2, vilket leder till proliferation av aktiverade lymfocyter, inklusive Th-cellen själv. Aktiverade Th-celler kan få olika roller i immunförsvaret och delas in i olika kategorier utifrån sina egenskaper:]

  • Th1-hjälparceller – Cellförmedlat immunsvar. Frisätter t.ex. interferon-gamma vilket aktiverar makrofager så att de blir mer aggresiva.
  • Th2-hjälparceller – Antikroppsförsvar mot bakterier och svampar
  • Th17-hjälparceller – Aktivering av neutrofiler
  • Regulatoriska T-celler – Modulerar immunsvaret så att det hamnar på en lagom nivå
  • T-Minnescell – Går tillbaka i vilande stadium men när de får antigen presenterat för sig igen har de redan genomgått många differentieringssteg så att de kan bli effektorceller betydligt snabbare än naiva T-celler. Dessutom är de betydligt fler vilket resulterar i ett starkare immunsvar.

Aktivering av CD8-positiv T-cell

B-celler

Aktivering av B-cell

Antikroppar

Exempel på B- och T-cellsaktivering

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Grundlaggande_immunologi/Det_forvarvade_immunforsvaret Filename: Aktivering_av_CD4-positiv_T-cell.html ChapterId: 1041 SectionId: ChapterGroupId: 78