Infektionsmedicin > Grundläggande immunologi

Det förvärvade immunförsvaret

Definitioner

Antigenpresenterande celler (APC)

MHC-receptorer

T-celler

Aktivering av CD4-positiv T-cell

Aktivering av CD8-positiv T-cell

  1. För att aktivera en naiv CD8-positiv T-cell måste en antigenpresenterande cell (APC) presentera antigenet på MHC-I. Endast APC kan uppreglera costimulatoriska molekyler som svar på inflammation.
  2. Dessutom behöver dessa T-celler hjälp från T-hjälparceller i form av cytokiner. Signalerna ger upphov till proliferation och differentiering till Cytotoxiska-T-celler som har granulae som innehåller perforin, granzymer osv.
  3. När den cytotoxiska-T-cellen därefter möter en annan cell som har MHC-I med samma antigen som aktiverade den (costimulatoriska molekyler behövs ej) kan granulae frisättas och döda cellen

Cross presentation: MHC-I-receptorer presenterar normalt sett antigen som finns i cellens cytoplasma, sk endogena antigen. Om ett virus endast infekterar epitelceller och inte dendritceller skapar det problem om APC endast kan presentera endogena antigen på sina MHC-I-receptorer. En infektion av endast epitelceller skulle då leda till individen inte längre skulle ha ett cytotoxiskt-T-cellsförsvar mot dessa virus. Lösningen är en förmåga hos APC som kallas cross presentation. Detta innebär att APC kan fagocytera exogena antigener och därefter presentera dem på MHC-I istället för på MHC-II som är det vanliga.

B-celler

Aktivering av B-cell

Antikroppar

Exempel på B- och T-cellsaktivering

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Grundlaggande_immunologi/Det_forvarvade_immunforsvaret Filename: Aktivering_av_CD8-positiv_T-cell.html ChapterId: 1041 SectionId: ChapterGroupId: 78