Infektionsmedicin > Grundläggande immunologi

Det förvärvade immunförsvaret

Definitioner

Antigenpresenterande celler (APC)

[APC är celler som presenterar antigen med hjälp av MHC-receptorer på sin yta. I huvudsak pratar man om professionella APC så som dendritceller, makrofager och B-celler.

Dendritceller – Bygger en bro mellan det medfödda och förvärvade immunsvaret genom att presentera antigen för T-celler och på det viset dra igång det förvärvade immunsvaret.]

MHC-receptorer

T-celler

Aktivering av CD4-positiv T-cell

Aktivering av CD8-positiv T-cell

B-celler

Aktivering av B-cell

Antikroppar

Exempel på B- och T-cellsaktivering

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Grundlaggande_immunologi/Det_forvarvade_immunforsvaret Filename: Antigenpresenterande_celler__APC_.html ChapterId: 1041 SectionId: ChapterGroupId: 78