Infektionsmedicin > Grundläggande immunologi

Det förvärvade immunförsvaret

Definitioner

Består av B-celler och T-celler där varje cell är specifik för ett enda antigen tack vare sina antigenspecifika receptorer på ytan. För T-celler kan det vara en kort aminosyrasekvens och för B-celler kan det handla om en kolhydratsekvens med rätt bindningar mellan. B-celler känner igen antigen med antikroppar på cellytan medan T-celler har T-cellsreceptorer. Alla de receptorer som sitter på samma cell känner igen precis samma sak men mellan celler är det stor variation på receptorerna.

Det förvärvade immunförsvaret kommer igång betydligt långsammare än det medfödda och vid en primärinfektion kan det dröja en vecka innan det adapativa immunsvaret är redo. Anledningen är att inflammationen måste komma igång, därefter måste T-celler aktiveras, växa till och utsöndra cytokiner som kan stimulera B-celler att dela sig och producera antikroppar. Aktiveringen resulterar efter infektionen i ett immunologiskt minne vilket innebär att sekundärsvaret är bättre och snabbare än primärsvaret.

Antigenpresenterande celler (APC)

MHC-receptorer

T-celler

Aktivering av CD4-positiv T-cell

Aktivering av CD8-positiv T-cell

B-celler

Aktivering av B-cell

Antikroppar

Exempel på B- och T-cellsaktivering

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Grundlaggande_immunologi/Det_forvarvade_immunforsvaret Filename: Definitioner.html ChapterId: 1041 SectionId: ChapterGroupId: 78