Infektionsmedicin > Grundläggande immunologi

Det förvärvade immunförsvaret

Definitioner

Antigenpresenterande celler (APC)

MHC-receptorer

T-celler

T-celler utgör ca 75% av de lymfoida cellerna i blodet. De kallas T-celler för att de mognar i tymus. T-cellernas immunologiska uppgifter kan förenklat delas upp i två områden:

  • Aktivering och reglering av det förvärvade immunförsvaret
  • Avdödning av kroppsegna infekterade celler

[För att kunna interagera med övriga celler har T-cellerna specifika T-cellsreceptorer (TCR) dessa känner igen antigen som presenteras på MHC-receptorer. Varje T-cell har en unik T-cellsreceptor som känner igen ett specifikt antigen. ]

Mogna T-celler kan vara CD4-positiva (CD4+) eller CD8-positiva (CD8+) eller ha varken CD4- eller CD8-co-receptor. CD-co-receptorn avgör om T-cellen ska interagera med MHC-I-eller MHC-II-receptorer.

  • CD4-receptorer: co-receptor som interagerar med MHC-II-receptorer, möjliggör presentation av antigen från antigenpresenterande cell
  • CD8-receptorer: co-receptor som interagerar med MHC-I-receptorer. Möjliggör interaktion med alla kroppens celler.

T-cellerna har olika egenskaper beroende på om de är CD4+ eller CD8+. Uppdelningen är en förenkling och undantag förekommer.

  • T-hjälparcell (Th-cell): CD4-positiv. Aktiverar och kontrollerar B-celler och cytotoxiska T-cellers immunologiska reaktion.
  • Cytotoxisk T-cell: CD8-positiv. Avdödar kroppsegna celler som på sin MHC-I-receptor presenterar det antigen som stimulerar den specifika T-cellens T-cellsreceptor.
  • Naiv T-cell - T-cell som lämnat tymus men inte träffat på sitt antigen

Aktivering av CD4-positiv T-cell

Aktivering av CD8-positiv T-cell

B-celler

Aktivering av B-cell

Antikroppar

Exempel på B- och T-cellsaktivering

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Grundlaggande_immunologi/Det_forvarvade_immunforsvaret Filename: T-celler.html ChapterId: 1041 SectionId: ChapterGroupId: 78