Infektionsmedicin > Grundläggande immunologi

Det medfödda immunförsvaret

Infektionsförsvarets olika nivåer

Barriärfunktioner

 • [Tight junctions mellan epitelceller
 • Keratinisering av huden - Vissa parasiter kan dock borra sig igenom keratiniseringen
 • Antimikrobiella peptider - Finns framförallt i tarmen
 • Mukus - Framförallt i tjocktarmen
 • Cilier - En konstant rörelse som gör att patogener inte kommer i kontakt med epitelcellerna tillräckligt länge för att få fäste
 • Normalfloran - Kommensala bakterier i munnen och tjocktarmen konkurrerar om plats och näring med patogena bakterier som då har svårt att etablera sig]

Antimikrobiella peptider (AMP)

 • Bildas av olika typer av epitelceller och neutrofiler
 • AMP ger en direkt destruktion av patogener via:
 • Peptiderna triggar även andra delar av immunförsvaret
  • Kemotaxi - "Guidar" andra immunceller till inflammatoriskt område
  • Stimulerar andra celler att producera cytokiner och fria syreradikaler
  • Stimulerar till utmognad av dendritiska celler
  • Förbättrar fagocyters förmåga till fagocytos
 • Defensiner - Typ av antimikrobiell peptid
  • α-defensiner – Dessa defensiner produceras konstant av panethceller i tunntarmen, vilka även utsöndrar lysozym och andra antimikrobiella produkter.
  • β-defensiner – Utsöndras från flera epitel, t ex saliv, lungor och hud. Dessa produceras endast vid infektion

Det medfödda immunförsvarets komponenter

Komplementsystemet

Makrofager och granulocyter

Cytokiner

Inflammation

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Grundlaggande_immunologi/Det_medfodda_immunforsvaret Filename: Barriarfunktioner.html ChapterId: 1040 SectionId: ChapterGroupId: 78