Infektionsmedicin > Hepatit

Hepatit B

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Behandlingsindikation

  • [Långvarig kraftig inflammation. Målet är att förhindra utveckling av levercirros.]

Medicinsk behandling

  • PEG-interferon i tolv månader för att få immunförsvaret att mogna. Ger bestående effekt hos ungefär 30 %.
    • Positivt: begränsad behandlingstid
    • Negativt: mycket biverkningar
  • Nukleotid- eller nukleosidanaloger. Dessa är väldigt bra, moderna läkemedel som har väldigt lite resistensutveckling. Problemet är dock att man oftast måste ha behandlingen resten av livet pga att man inte får immunförsvaret att mogna utan endast hindrar viruset
  • (Telbuvidin, lamivudin eller adefovir)
  • Vaccin – pre-expositionsprofylax i form av Engerix-B®
  • Immunoglobulin – post-expositionsprofylax

Komplikationer

Prognos

Prevention

Hepatit D

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Hepatit/Hepatit_B Filename: Behandling.html ChapterId: 877 SectionId: ChapterGroupId: 2516