Infektionsmedicin > Infektiös gastroenterit

Salmonellaenterit

Översikt

Salmonella sprids oftast via kontaminerad mat och de flesta fallen som konstateras i Sverige har smittats i utlandet. Salmonellaenterit är oftast begränsad till en lokal inflammation i tarmen som ger buksmärtor, feber och vattnig, ibland slemmig och/eller blodig diarré. Vissa typer av Salmonella, som salmonella typhi och paratyphi har förmåga att via makrofagerna transporteras ut i blodet och orsaka systemiska infektioner (sepsis). Patienten drabbas då av tyfoidfeber med hög feber, huvudvärk och sänkt allmäntillstånd. Vid lindriga symptom kan man expektera och vid systemisk spridning ges ciprofloxacin. Sjukdomen är allmänfarlig och skall anmälas och smittspåras.

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektios_gastroenterit/Salmonellaenterit Filename: Oversikt.html ChapterId: 824 SectionId: ChapterGroupId: 39