Infektionsmedicin > Infektiösa barnsjukdomar

Kikhosta (pertussis)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

  • Gramnegativ bakterie, Bordetella pertussis, som fäster på flimmerhår i luftvägarna
  • Symptomen orsakas av bakteriens exotoxin
  • Kikhosta sprids som droppsmitta i samband med hostattackerna och smittsamheten är hög
  • Inkubationstid 7-10 dagar 

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektiosa_barnsjukdomar/Kikhosta__pertussis_ Filename: Etiologi.html ChapterId: 790 SectionId: ChapterGroupId: 40