Infektionsmedicin > Infektiösa barnsjukdomar

Tredagarsfeber

Översikt

Tredagarsfeber orsakas av humant herpesvirus 6. Sjukdomen är vanlig och drabbar vanligen barn under de första levnadsåren. Barnen drabbas av feber samt ett blekrött småfläckigt, maculopapulöst exantem på bålen, proximalt på extremiteterna och på halsen. Utslagen kommer vanligtvis när febern sjunker och försvinner efter ett par dygn. Tillståndet behöver inte behandlas utan självläker.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Infektiosa_barnsjukdomar/Tredagarsfeber Filename: Oversikt.html ChapterId: 884 SectionId: ChapterGroupId: 40