Infektionsmedicin > Kroppens normalflora och bakteriell patogenes

Bakteriell patogenes

Bakteriella virulensfaktorer

Virulens är ett kvantitativt mått på hur bra bakterier är på att orsaka sjukdom. Bakterier har flera olika virulensfaktorer som möjliggör:

 • Etablering i värden
 • Motstå eliminering av medfött/förvärvat immunförsvar
 • Frigöra näring från celler/vävnad
 • Spridas vidare till annan individ
  • Sporer
  • För att ha lätt att spridas mellan individer måste bakterien kunna överleva även utanför människokroppen. Många bakterier är dock känsliga för externa faktorer, t.ex. solljus och en del bakterier smittar endast via blod till blod.

Värd-parasit-begreppet

 • Genreglering – Alla virulensgener uttrycks inte under hela infektionsförloppet
 • [Fasvariation – Reversibelt byte från ett stadium till ett annat. När det gäller patogena bakterier handlar det om att vara virulenta i ett stadium och avirulenta i ett annat]
 • [Antigenvariation – Ändringar i aminosyra- eller kolhydratkomposition för att lura immunförsvaret]
 • Förändringar av genuppsättning

Adhesion

Bakteriella injektionssystem

Invasion

Inhibering av fagocytos

Antifagocytär kapsel

Bakterietoxiner

Exotoxiner

Endotoxin

Bakteriella enzymer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Kroppens_normalflora_och_bakteriell_patogenes/Bakteriell_patogenes Filename: Bakteriella_virulensfaktorer.html ChapterId: 967 SectionId: ChapterGroupId: 152