Infektionsmedicin > Kroppens normalflora och bakteriell patogenes

Kroppens normalflora

Normalflora

I kroppen finns ungefär 10 14 bakterieceller, vilket är tio gånger så många som kroppens egna celler. Olika bakterier koloniserar vanligen olika lokaler:

Anatomisk lokal Dominerande bakterier
Hud Stafylokocker och corynebakterier (hit hör difteribakterien)
Konjunktiva Sparsamt med bakterier men det finns lite grampositiva kocker och gramnegativa stavar
Tänder Streptokocker och laktobaciller
Slemhinna i munnen Streptokocker och laktobaciller
Näsa Stafylokocker och corynebakterier
Hals Streptokocker, Neisseria, gramnegativa stavar och kocker
Nedre luftvägar Inga
  • [Resident normalflora - Ständigt koloniserande flora]
  • [Transient flora - Flora som förekommer ibland hos vissa individer]

Opportunistiska infektioner

Tarmens normalflora

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Kroppens_normalflora_och_bakteriell_patogenes/Kroppens_normalflora Filename: Normalflora.html ChapterId: 970 SectionId: ChapterGroupId: 152