Infektionsmedicin > Lokalt och systemiskt immunsvar

Tarmslemhinnans immunkompenenter

Barriär

Mucus

Epitelcellslagret

Förvärvat immunsvar

Sekretoriska antikroppar

 • IgA och IgM som transporteras genom tarmens epitelceller och ut i lumen
 • IgA bildas av plasmaceller som finns i lamina propria. När de har bildats kan en receptor på epitelcellerna, poly-Ig-receptorn, binda till J-kedjan på antikroppen och transportera denna genom epitelcellen.
 • Vid utträde ur epitelcellen klyvs receptorn, den del som sitter kvar vid IgA kallas för sekretorisk komponent och IgA som utträder i lumen kallas sekretoriskt IgA. Den sekretoriska komponenten hindrar proteaser från att bryta ned IgA.

IgA

 • IgA-isotyper, t ex IgA1 och IgA2 där ration mellan dem är lägst i kolon. IgA1 är mer böjlig medan IgA2 är mer motståndskraftig mot bakteriella enzymer
 • Tarmslemhinnan skiljer sig från andra slemhinnor på så sätt att infektion triggar IgA-produktion.
 • Följande faktorer triggar B-celler att differentieras till IgA-producerande plasmaceller:
  • Vitamin A-derivat – Av denna anledning är vitamin A-brist farligt
  • Cytokinen APRIL
  • Cytokinen TGF-β
 • IgAs funktion:
  • [Agglutinera antigen och neutralisera så att de inte kan binda till epitelcellerna
  • Binder till toxin så att de blockeras från att binda receptorer och orsaka skada
  • Binder muciner vilket på så sätt fångar mikrober i mucus
  • IgA är inte inflammationsinducerade och aktiverar därmed inte komplementsystemet. Detta är nödvändigt för att förhindra onödigt inflammatoriskt pådrag]

IgM

 • Viktigaste effektormekanismen vid extracellulära infektioner och det är den immunoglobin som stiger snabbast vid infektion
 • När immunsystemet kommer i kontakt med en bakterie med polysackarider kan de direkt aktiveras och producera IgM-antikroppar
 • En av IgM-antikroppens viktigaste funktioner är komplementaktivering - Antikroppen binder in till antigener på bakteriens yta. Två antikroppar som hamnar bredvid varandra kan aktivera komplement som bildar en por genom bakteriemembranet genom vilken bakterieinnehållet kan läcka ut. Detta kallas membranattackkomplexet. Andra funktioner:
  • Neutralisation
  • Agglutination
  • Opsonisering
   • Komplementaktivering
   • Fagocytos

Minnes- och effektorlymfocyter

Lymfocythoming

Immunsvar mot parasiter

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Lokalt_och_systemiskt_immunsvar/Tarmslemhinnans_immunkompenenter Filename: Sekretoriska_antikroppar.html ChapterId: 1050 SectionId: ChapterGroupId: 151