Infektionsmedicin > Lumbalpunktion

Likvordiagnostik

Likvor

Erytrocyter i Likvor

Orsak till ökat antal erytrocyter

Differentiera mellan stickblödning och subarachnoidalblödning

  • Inspektion: Heterogen blodtillblandning talar för stickblödning och homogen blodtillblandning talar för intrakraniell blödning
  • Tag 3-4 rör likvor och gör cellräkning på alla
  • Centrifugering – Vid stickblödning är likvorn klar efter centrifugering. Måste dock göras inom 30-60 minuter efter tappning → Ange provtagningstiden på remissen
  • Likvorspektrofotometri

Likvorspektrofotometri

Absorbansmätning av likvor:

  • Oxihemoglobin - syns vanligen 2-12 timmar efter blödning, max efter cirka två dygn, försvinner efter 10-14 dagar (röd färg)
  • Bilirubin - syns mest 3-5 dagar efter blödning (gul färg)
  • Methemoglobin (brun färg)
  • Indikation för spektrofotometri: Klinisk misstanke om akut intracerebral blödning.
Spektrofotometri utförs efter centrifugering av likvor

Leukocyter i likvor

Glukos och laktat i likvor

Albuminkvot i likvor

Intrathekal immunoglobulinproduktion

Snuva vs likvorläckage

Take home message

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Lumbalpunktion/Likvordiagnostik Filename: Erytrocyter_i_Likvor.html ChapterId: 1609 SectionId: ChapterGroupId: 409