Infektionsmedicin > Lumbalpunktion

Lumbalpunktion (LP)

Översikt

Indikationer

Kontraindikationer

Utförande

 • Kan göras sittande eller liggande.
  • Liggande: se till att patienten ligger rakt, alltså axlarna och höften vertikala (viktigt!) med ryggen nära britsens kant
 • Se till att patienten drar upp knäna mot magen och har hakan mot bröstet, ju mer desto bättre.
 • Palpera crista iliaca bilateralt. I denna nivå ligger L4.
 • Palpera kotorna. Bestäm L3-L4 eller L4-L5, markera gärna genom att trycka en kulspetspenna mot så det blir att runt märke. Lita på palpationen, det är vanligt med lite skolios så man hamnar inte exakt mitt i ryggtavlan.
 • Sprita noga, börja i mitten och tvätta i ringar spiralformat utåt. Upprepa några gånger med ny tuss.
 • Ta på sterila handskar och sätt på en grön steril hålduk
 • Stick in nålen med skåran parallellt med ryggraden, sikta lätt ”uppåt”, mot naveln, tills du känner ”loss of resistance” (ca 4-10 cm, mer vid överviktiga patienter)
 • Ta ut mandrangen och se om det kommer vätska. Sätt annars in mandrangen igen, tryck lite längre in eller rikta om nålen något utan att dra ut den ur huden.
 • Låt CSF droppa ner i rören. Vanligast med 2 ml för odling + PCR, 2 ml till reservrör samt 1 ml till cellräkning + glukos + laktat + albumin
 • Dra ut nålen, tryck med kompress över stickstället någon minut och sätt sedan på plåster
 • Ta vid behov även p-glukos (behövs ofta) och s-albumin

Instruktionsfilm lumbalpunktion

Biverkningar

Analyser

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Lumbalpunktion/Lumbalpunktion__LP_ Filename: Utforande.html ChapterId: 1658 SectionId: ChapterGroupId: 409