Infektionsmedicin > Meningit och encefalit

Encefalit

Översikt

Encefalit innebär en akut inflammation av hjärnan. Tillståndet orsakas oftast av virus, där HSV-1 ger den allvarligaste formen av encefalit som obehandlad oftast leder till döden. Encefalit kan även orsakas av bakterier, protozoer och autoimmuna reaktioner där den autoimmuna reaktionen kan uppstå till följd av en genomgången infektion. Typiska symptom vid encefalit är feber, huvudvärk och förvirring/personlighetsförändring. Ofta kan även hjärnhinnorna vara inflammerade (meningoencefalit) och patienten kan då även ha symptom som vid meningit. Virala encefaliter behandlas med aciclovir.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Meningit_och_encefalit/Encefalit Filename: Oversikt.html ChapterId: 780 SectionId: ChapterGroupId: 2517