Infektionsmedicin > Meningit och encefalit

Meningit

Översikt

Meningit eller hjärnhinneinflammation, kan orsakas av virus eller bakterier. Virala meningiter är generellt sett lindrigare än bakteriella och patienten blir oftast helt frisk efter några veckor utan någon behandling. Akut bakteriell meningit (ABM) är däremot en allvarlig sjukdom som behöver akut omhändertagande. Vanligaste agens vid ABM är pneumokocker och patienten drabbas ofta av ett hastigt insjuknande med feber, kräkningar och svår huvudvärk, även nackstelhet är vanligt. Petekier ses hos hälften av alla som drabbas av meningit orsakad av meningokocker. Vid misstanke om ABM bör lumbalpunktion utföras och behandling sättas in (antibiotika). Mortaliteten ökar med 30% för varje timme utan behandling och diagnostiska åtgärder får inte fördröja start av behandling!

Bra film som förklarar meningit (10:49 min)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Meningit_och_encefalit/Meningit Filename: Oversikt.html ChapterId: 779 SectionId: ChapterGroupId: 2517