Infektionsmedicin > Mjukdelsinfektioner

Erysipelas

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • [Antibiotika - Riktas mot streptokocker:
    • BensylPC/PCV - Beroende på infektionens svårighetsgrad väljs administrationsform, i.v eller per oral behandling
    • Cefalosporin eller flukloxacillin vid osäkerhet/misstanke om stafylokockinfektion → Odla och byt till BensylPC/PCV om ej stafylokocker]
  • Högläge av drabbad extremitet
  • Rita ut utbredning med tuschpenna för att följa regress
Ca 10% av fallen kräver inneliggande vård

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Mjukdelsinfektioner/Erysipelas Filename: Behandling.html ChapterId: 795 SectionId: ChapterGroupId: 45