Infektionsmedicin > Myokardit och perikardit

Myokardit

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Status

Klinisk kemi

 • Elstatus
 • Inflammatoriska prover
 • Blodstatus
 • Troponin T
 • Leverstatus
 • Virus-PCR
 • BNP/NT-proBNP för att avgöra hjärtskada

Vidare utredning

 • EKG - EKG kan visa generella ST och T-förändringar utans specifik lokalisation samt rytmrubbningar (t.ex. AV-block, sjuk sinusknuta eller ventrikelarytmier)
 • Hjärtlungröntgen - Röntgen som visar förstorat hjärta, stas, pleuravätska
 • UCG - Ultraljud visar i uttalade fall nedsatt vänsterkammarfunktion
 • [MR - Kan göras för att bekräfta diagnos]

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Myokardit_och_perikardit/Myokardit Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1680 SectionId: ChapterGroupId: 2544