Infektionsmedicin > Norrländska infektionssjukdomar

Tularemi (harpest)

Översikt

Tularemi, eller harpest som sjukdomen också kallas, är en sjukdom som förekommer i hela Sverige men som är vanligast i Norrland. Reservoar för sjukdomen är gnagare. Människor smittas genom direkt beröring med smittat djur, bett av smittad mygga eller fästing, inandning av damm förorenat med sjuka djurs urin eller avföring samt intag av smittat vatten. Patienten får symptom i form av huvudvärk, feber, illamående och ofta en böld där insekten eller gnagaren bitit. Tularemi behandlas med ciprofloxacin och generellt sett ses god prognos vid behandling av tularemi. Svårigheterna ligger istället oftast i att misstänka sjukdomen och sätta in behandling.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Norrlandska_infektionssjukdomar/Tularemi__harpest_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 920 SectionId: ChapterGroupId: 170