Infektionsmedicin > ÖLI och tonsillit

Akut rinosinuit (förkylning)

Definitioner

Förkylningsbegreppet

  • Rinit är en inflammation i nässlemhinnan som kan ha ett brett spektrum av bakomliggande orsaker, symptombilden är dock likartad. Vid förkylning uppstår riniten av virusorsakad inflammation i nässlemhinnan. Olika typer av rinit:
  • Rinofaryngit - Ospecifik övre luftvägsinfektion med halsont
  • Rinosinuit - Inflammation i näs- och bihålan. Oftast virusorsakad men kan även vara bakteriell (se → Bakteriell rinosinuit)

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/OLI_och_tonsillit/Akut_rinosinuit__forkylning_ Filename: Definitioner.html ChapterId: 787 SectionId: ChapterGroupId: 50