Infektionsmedicin > ÖLI och tonsillit

Difteri (äkta krupp)

Epidemiologi

Under tidigt 1900-tal var sjukdomen vanlig med hög dödlighet. Idag ingår difteri i barnvaccinationsprogrammet (PDT-vaccinet) och sjukdomen är numera extremt sällsynt, dock förekommer det sjukdomsutbrott, främst bland missbrukare. Sjukdomen är klassad som en allmänfarlig sjukdom.

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/OLI_och_tonsillit/Difteri__akta_krupp_ Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 1346 SectionId: ChapterGroupId: 50