Infektionsmedicin > ÖLI och tonsillit

Difteri (äkta krupp)

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Faryngit och gråvita membran i svalg och tonsiller
  • Patienten kan ha feber
  • Tjurnacke - Orsakas av kraftigt svullna lymfkörtlar submandibulärt och på halsen.
  • Äkta krupp syftar på obstruktion av luftvägarna som kan uppstå om toxinerna sprids till larynx, trakea och bronker.
  • I allvarliga fall orskar toxinerna senare i förloppet (ca 3-4 veckor efter insjuknande) njurinsufficiens, myokardit och neurologisk påverkan med bl.a. pareser.

Diagnostik

Behandling

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/OLI_och_tonsillit/Difteri__akta_krupp_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1346 SectionId: ChapterGroupId: 50