Infektionsmedicin > ÖLI och tonsillit

Influensa

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

 • Kontakt- och droppsmitta.
 • Inkubationstid: 1-4 dagar
 • Sjukdomsduration: ca 7-10 dagar, halva tiden med feber
  • Smittfri 7 dagar efter symptomdebut och minst ett feberfritt dygn
 • Finns tre typer av influensavirus: Influensa typ A, B och C

Influensa A

 • Är både en zoonos och en human infektion
 • Orsakar de största epidemierna
 • Ger typiska influensasymptom
 • Svininfluensa (H1N1) - Svininfluensa är en zoonos som bildats genom kombinationer av gener från gris, fågel och människa. Genom ca 20 år av virusanpassningar har viruset förändrats till att även kunna drabba människor.
 • Fågelinfluensa (H5N1) - En ständigt aktuell zoonos som inte ger pandemier. H5N1 har tidigare drabbat tamfågel i framförallt asiatiska länder: Flera hundra miljoner fjäderfän har dött eller avlivats. Man har funnit hundratals humana fall. Dödligheten är hög, ca 60 %. Spridning mellan människor är ej säkert dokumenterad.

Influensa B (Yamagata)

 • Ger influensasymptom men orsakar sällan epidemier

Influensa C

 • Ger endast lindriga förkylningssymptom

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Neuraminidashämmare

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/OLI_och_tonsillit/Influensa Filename: Etiologi.html ChapterId: 789 SectionId: ChapterGroupId: 50