Infektionsmedicin > ÖLI och tonsillit

Influensa

Översikt

Influensa är en viral luftvägsinfektion som återkommer årligen, med incidenstopp i slutet på februari. Influensaviruset har kapacitet att förändra sin struktur, något som leder till allvarligare epidemier vissa år i jämförelse med andra. Typiska influensasymptom är feber, huvudvärk, hosta och led- och muskelvärk. Varje år ses en ökad dödlighet bland riskgrupper i samband med influensasäsongen och profylaktisk vaccination rekommenderas till riskgrupper allmänt för personer > 65 år, gravida eller patienter med underliggande kronisk sjukdom.

Bra film om influensa (14:30 min)

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Neuraminidashämmare

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/OLI_och_tonsillit/Influensa Filename: Oversikt.html ChapterId: 789 SectionId: ChapterGroupId: 50