Infektionsmedicin > ÖLI och tonsillit

Mononukleos (körtelfeber)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

  • [Mjältruptur vid våld mot mjälten (ovanligt) - Informera patienten om att undvika t.ex. kontaktsport
  • Autoimmun hemolytisk anemi
  • Streptokocktonsillit (bakteriell superinfektion)
  • Burkitts lymfom
  • Neurologiska komplikationer (sällsynt) så som meningit och encefalit. Läker oftast utan restsymptom.
  • Uppmärksammat hos immunsupprimerade och barn då de kan utveckla lymfoproliferativa syndrom och dö av mononukleos
Misstänk mjältruptur vid akut svår buksmärta hos patienter med mononukleos! ]

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/OLI_och_tonsillit/Mononukleos__kortelfeber_ Filename: Komplikationer.html ChapterId: 856 SectionId: ChapterGroupId: 50