Infektionsmedicin > Pneumoni

Pneumoni

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Sannolikheten för olika patogener skiljer sig beroende på om det är fråga om en samhällsförvärvad eller nosokomial pneumoni.

Samhällsförvärvad pneumoni

Nosokomial pneumoni (utöver ovanstående)

Övriga

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Pneumoni/Pneumoni_ Filename: Etiologi.html ChapterId: 791 SectionId: ChapterGroupId: 2531