Infektionsmedicin > Smittskyddslagen och åtgärd vid risk för blodsmitta

Smittskyddslagen

Översikt

Anmälan

  • Läkaren som diagnosticerar en smittspårningspliktig sjukdom anmäler detta till folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren i det landsting som den diagnosticerande läkaren är verksam i.
  • Anmälan görs via www.sminet.se

Smittspårning

Samhällsfarliga sjukdomar

Allmänfarliga sjukdomar

Smittspårningspliktiga sjukdomar

Anmälningspliktiga sjukdomar

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Smittskyddslagen_och_atgard_vid_risk_for_blodsmitta/Smittskyddslagen Filename: Anmalan.html ChapterId: 1013 SectionId: ChapterGroupId: 161