Infektionsmedicin > TBC & aspergillus

Tuberkulos

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [Lungröntgen: Apikala kaverner och lunginfiltrat är typiska fynd som ger stark misstanke. Fynden är dock ospecifika och diagnosen skall säkras med bakteriologisk diagnostik. Kaverner är hålrum i lungan med direkt anknytning till luftvägarna vilket gynnar bakterietillväxt (ökad tillgång till syre) och möjlighet till spridning.]
  • Sputumprov
    • [Odling, bäst metod men växer långsamt]
    • [Direktmikroskopi av sputum eller biopsi, snabbt men endast 50 % sensitivitet]
    • [PCR – Ganska bra men mindre känslig än odling]
  • PPD-test – Kan ej skilja smittad från vaccinerad
  • Quantiferon-test – Bra test

Differentialdiagnoser

Behandling

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/TBC_och_aspergillus/Tuberkulos Filename: Diagnostik.html ChapterId: 851 SectionId: ChapterGroupId: 2530