Infektionsmedicin > Tropiska och ovanliga infektioner

Kolera

Översikt

Kolera orsakas av den gramnegativa staven Vibrio cholerae. [Smittan är fekal-oral och sjukdomen sprids via dricksvatten.] Smittan förekommer i utvecklingsländer och epidemier kan förekomma efter exempelvis naturkatastrofer. Bakterien kan utsöndra ett toxin som orsakar diarré och infektion visar sig i form av akut diarrésjukdom där man kan förlora flera liter vätska på bara några timmar. Vilket gör sjukdomen till livshotande med hög mortalitet i utvecklingsländer. Sjukdomen behandlas symptomatiskt med vätsketerapi och behandling av elektrolytpåverkan samt preventivt med hjälp av vaccin.

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Tropiska_och_ovanliga_infektioner/Kolera Filename: Oversikt.html ChapterId: 921 SectionId: ChapterGroupId: 44