Infektionsmedicin > Tropiska och ovanliga infektioner

Rabies

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • Rabies är utrotat i Sverige. Enstaka fall med utlandssmittade svenskar har rapporterats under de senaste decennierna.
  • Globalt: ca 50 000 dör av rabies varje år

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Tropiska_och_ovanliga_infektioner/Rabies Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 907 SectionId: ChapterGroupId: 44