Infektionsmedicin > Tropiska och ovanliga infektioner

Rickettsios

Översikt

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

I stort sett är det endast symptombilden som skiljer sig mellan olika varianter av rickettsios. Det vill säga diagnostik, differentialdiagnoser och behandling är samma oavsett variant.

African tick bite fever

  • Eschar - Lokal vaskulit vid bettstället vilket ses som en blåröd rodnad med svart krusta (se bild)
  • Hög feber
  • Huvudvärk
  • Muskelvärk

Epidemisk tyfus

  • Systemisk vaskulitbild som obehandlat kan leda till multiorgansvikt och död
  • Kännetecknas av gastrointestinala blödningar

Rocky mountain spotted fever

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Tropiska_och_ovanliga_infektioner/Rickettsios Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1339 SectionId: ChapterGroupId: 44