Infektionsmedicin > UVI

Recidiverande cystit

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Diagnostik

  • Urinsticka - Positivt för nitrit- och granulocytesteras?
  • Urinodling - Upprepade behandlingar kan selektera fram resistens
  • Urografi - Vid upprepade infektioner med stenbildande bakterier
  • Utred möjliga differentialdiagnoser

Differentialdiagnoser

Behandling

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/UVI/Recidiverande_cystit Filename: Diagnostik.html ChapterId: 801 SectionId: ChapterGroupId: 42