Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Denguefeber

Översikt

Denguefeber är en sjukdom som sällan förekommer i Sverige men desto oftare i andra länder. Varje år förekommer cirka 100 miljoner kliniska fall globalt. Sjukdomen orsakas av ett RNA-virus tillhörande gruppen flavivirus. Viruset sprids och via myggbett. Denguefeber har ofta ett benignt förlopp med övergående feber som enda symptom men patienterna kan även drabbas av hög feber, huvudvärk och svår muskelvärk. Några få procent drabbas av hemorragisk dengue med ascites och blödningar från inre organ med upp till 20% mortalitet. Vid labprover ses ofta trombocytopeni, leukopeni och påverkat leverstatus. Serologi och/eller PCR blir ofta aktuella. Behandlingen är symptomatisk, då det inte finns någon specifik behandling och allvarliga fall kräver IVA-vård med vätsketerapi och åtgärder mot komplikationer.

Professor Lars Hagberg föreläser om denguefeber

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Denguefeber Filename: Oversikt.html ChapterId: 908 SectionId: ChapterGroupId: 171