Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Gula febern

Översikt

Definition

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Sjukdomen karaktäriseras av tre faser:

 • Infektionsfas - en period av viremi, med icke-specifika symtom i form av feber, huvudvärk, smärta lumbosakralt samt i nedre extremiteter, myalgi, anorexi, illamående, kräkningar, fotofobi etc. Symtomen varar i 3-4 dygn. Ingen ikterus ses, och i kombination med att symtomen är icke-specifika, är det är svårt att i denna fas skilja gula febern från andra infektioner.
 • Remissionsfas - hos vissa patienter uppträder en remissionsfas som kan vara i upp till 48 timmar. I denna fas avtar febern och en viss symtomförbättring sker. Hos 15% övergår sjukdomen till en tredje fas - intoxikationsfasen.
 • Intoxikationsfas - återkomst av feber, illamående och kräkningar. I denna fas sker ett häftigt immunsvar med bildning av antikroppar och proinflammatoriska cytokiner, som ger en sepsisliknande bild. Fasen karaktäriseras av dysfunktion i multipla organsystem, inklusive lever, njurar och det kardiovaskulära systemet. För de patienter som äntrar denna sjukdomsfas, är mortaliteten är cirka 20-60%. Organspecifika symtom i den toxiska fasen:
  • Hepatit
  • Ikterus - pga leversvikt.
  • Blödningsdiates - peteckier, eckymoser, näsblödningar och gastrointestinala blödningar, som kan vara så uttalade att de orsakar cirkulatorisk kollaps.
  • Njursvikt
  • CNS-påverkan: delirium, agitation, konvulsioner, stupor och koma. I likvor ses proteiner men inga celler. CNS-påverkan tros beropå metabol encefalopati, ej viral encefalit.
  • Myokardskada
  • Cirkulatorisk svikt.

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Gula_febern Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 4287 SectionId: ChapterGroupId: 171