Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Leishmaniasis

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Oftast asymptomatiskt

Visceral leishmaniasis

Kutan leismaniasis

  • Ulceration med vulkanliknande utseende

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Leishmaniasis Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 922 SectionId: ChapterGroupId: 171