Infektionsmedicin > Utländska myggburna sjukdomar

Malaria

Översikt

Malaria är en sjukdom med hög incidens i världen men sjukdomen är relativt ovanlig i Sverige. Samtliga fall som upptäcks i Sverige har blivit smittade utomlands. Malariaparasiten är en protozo, dvs en encellig organism och sprids via myggor. Malaria ger bland annat symptom i form av paroxysmal feber och kan diagnosticeras med hjälp av ett test kallat "tjock droppe". Vid testet undersöks en droppe blod m.h.a mikroskop för att upptäcka eventuella parasiter. Det finns många preparat som kan användas vid behandling av malaria. Vilket preparat väljs beroende på typ av parasit, resistens och i vilket land smittan skedde.

Bra film om malaria (14:07 min)

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Utlandska_myggburna_sjukdomar/Malaria Filename: Oversikt.html ChapterId: 890 SectionId: ChapterGroupId: 171