Infektionsmedicin > Virologi

Antiviral farmakologi

Behandlingsbara virusinfektioner

  • [Herpes – framförallt mun- och könsherpes
  • CMV
  • Varicella-zoster
  • HIV – Nordamerikanska studie har visat att behandlade HIV patienter har en ökad medellivslängd jämfört med genomsnittet
  • Influensa A/B
  • Respiratoriskt syncytievirus RSV
  • Hepatit B
  • Hepatit C
  • Enterovirus

Målet med medlen är att hämma virusförökningen, mildra symptomen, förkorta sjukdomstiden samt bromsa eller förebygga sjukdomsutvecklingen ]

Antivirala verkningsmekanismer

Utmaningar för antivirala läkemedel

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Virologi/Antiviral_farmakologi Filename: Behandlingsbara_virusinfektioner.html ChapterId: 1067 SectionId: ChapterGroupId: 71