Infektionsmedicin > Virologi

Virusklassifikation

Generellt

  • Storlek: 20-300 nm
  • Obligat intracellulär parasit, dvs de har inget överlevnadsvärde utanför värdcellen
  • Virus delas in i DNA- och RNA virus beroende på dess genom
  • Saknar subcellulära organeller
  • Förökas via replikation - En moderpartikel kan i en replikationsfas ge upphov till tusentals eller tiotusentals nya viruspartiklar.
  • Vi har innata, dvs medfödda, skyddsmekanismer mot viruspartiklar, t ex interferoner.
  • Okänsliga för antibiotika, behandling sker istället med antivirala läkemedel som går mot olika steg i virusets livscykel.

Översiktstabell

Struktur

Klassifikation

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Infektionsmedicin/Infektionsmedicin/Virologi/Virusklassifikation Filename: Generellt.html ChapterId: 1072 SectionId: ChapterGroupId: 71