Akutmedicin > ABCDE och SBAR

ATLS & ABCDE

Översikt

Definitioner

Catastrophic bleeding och Cardiac arrest

Airway och cervical spine protection

Titta, lyssna, och känn för att identifiera tecken på ofri luftväg

 • [Snarkande andning - Kan vara tecken på främmande kropp
 • Stridor
 • Gurgling
 • Interkostala indragningar
 • Jugulära indragningar
 • Lufthunger (orolig patient)
 • Paradoxala andningsrörelser
 • Förlängd inandningstid]
Kan patienten tala är luftvägen fri

Orsaker till ofri luftväg

 • [Sänkt medvetandegrad
  • Tungan kan trilla bak och klistra sig mot bakre svalgväggen
  • Muskler som i vaket tillstånd aktivt spänner ut pharynx slappnar av vid medvetslöshet]
 • [Främmande kropp (t.ex. matrester, koagel, aspiration) – Ofta snarkande andning
 • Svullnad - T.ex. Anafylaxi → Adrenalin
 • Inre blödning]

Åtgärder

 • Ofri luftväg? Intubationsbehov? Kontakta narkos!
  • Indikation för intubation på A: Ofri eller hotad luftväg, ansiktssvullnad, brännskador, luftvägsskador, RLS > 4, hög aspirationsrisk.
 • Om främmande kropp i munnen, ta ut om möjligt men se till att inte putta längre ner.
 • [Haklyft – Lyft hakan (chin lift). Om hög sannolikhet för instabil nackkotpelare och manövern är nödvändig, se till att få hjälp att hålla nacken så orörlig som möjligt medan åtgärden genomförs.
 • Käklyft (jaw thrust) - Genom att dra i käken drar man också i tungbenet så att tungan åker fram och inte längre täpper till (se ovan för risker vid instabil nackkotpelare). ( Se film)].
 • [Kantarell (nasofarangyeal tub) - Testa storlek mellan nästipp och örsnibb, mjukt till mjukt då kantarellen är mjuk. Använd glidgel, med bedövning om patienten är vaken. Följ näsgolvet, stoppa ej in den i samma riktning som näsan går. Aldrig vid misstanke om skallbasfraktur.]( Se film)
 • [Svalgtub (Orofangyal tub, Guedel airway) – Stoppa in den upp-och-ner och vrid den rätt inne i munnen (ej till patient vid medvetande, risk för kräkning)]
 • Larynxmask - Ett mindre ingrepp än endotrachealtub. Kan användas både vid spontan- och maskinassisterad andning. Skyddar inte mot aspiration!
 • Intubation - Skyddar mot aspiration
 • Nödkoniotomi
Måste hela tiden värdera, räckte åtgärden? Blev patienten bättre? Värdera oxygenering och koldioxidutvädring som två separata processer.

[Cervical Spine Protection (Spineboard): Om allvarligt trauma med hög misstanke om cervical skada och patienten har fri luftväg ⇒ stabilisera nacke genom att fixera på spineboard (sätta halskrage). Skador i halsrygg kan orsaka utbredd förlamning men också påverka förmågan till spontanandning genom skada på n. phrenicus (C3-C5) som innerverar diafragma. Tänk dock på att en spineboard är en begränsande åtgärd som kan försvåra transport och negativt påverka andra kontroller/behandlingar (e.g. omkontroll/säkerställande av fri luftväg, syrgasbehandling, inhalationsbehandling mfl). Se vidare läsning för diskussion kring användandet av spineboard.]

Breathing

Circulation

Disability – neurologi

Exposure

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/ABCDE_och_SBAR/ATLS_och_ABCDE Filename: Airway_och_cervical_spine_protection.html ChapterId: 771 SectionId: ChapterGroupId: 381