Akutmedicin > ABCDE och SBAR

ATLS & ABCDE

Översikt

Definitioner

Catastrophic bleeding och Cardiac arrest

Airway och cervical spine protection

Breathing

Circulation

[Titta, lyssna, känn.

 • Vakenhetsgrad
 • Hudfärg och hudtemp - Varm/kall, fuktig/torr, blek, cyanos
 • Palpera pulsar - Sidlika pulsar? Distalt till proximalt (radialis, femoralis, carotis)
 • Hjärtauskultation: regelbundna hjärtslag, blåsljud?
 • Kapillär återfyllnad – Tryck med tummen på nagelbädden (alt. hårt på sternum) i 5 s, ska återfyllas på < 2 s, puls
 • Venstas – Talar för högerkammarsvikt, var försiktig med vätsketillförsel
 • Palpera buk, bäckenring, femur - Förekomst av stor blödning?]

Monitorering

 • Blodtryck - Medelartärtrycket sjunker först när man tappat ca 30 % av blodvolymen
 • EKG – Särskilt vid bröstsmärta. Beroende på situation kan EKG även kopplas upp i ett senare skede
 • Saturation och andningsfrekvens
Identifiera chock – Ge vätska!

Åtgärder

 • [Sätt intravenösa infarter, 2 st. PVK. Om det inte går → Intraosseös infart (alt friläggning av ven). Använd grov nål. Tänk på Hagen-Poiseuilles lag som visar att en dubblering av radien ger 16 gånger ökad flödeshastighet r4 ]
 • [Ge ringer-acetat (vid behov) - Upp till 1 liter/30 minuter är acceptabelt. Administrera portionsvis (t.ex. 250 ml*4) och utvärdera puls/blodtryckssvar. I vissa fall kan kolloider användas]
 • Blodprover inklusive b-glukos - Sepsis? Blodstatus?
 • Stoppa eventuella blödnignar - T.ex. Kompression, bäckengördel, grovreponering
 • Läkemedel:

Sekundär evaluering

 • Telemetri – Tre avledningar ger rytm men inte ischemigrad
 • [KAD för att monitorera diures och/eller förhindra urinretention - Särskilt viktigt vid medvetslös patient]

Disability – neurologi

Exposure

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/ABCDE_och_SBAR/ATLS_och_ABCDE Filename: Circulation.html ChapterId: 771 SectionId: ChapterGroupId: 381