Akutmedicin > ABCDE och SBAR

ATLS & ABCDE

Översikt

Definitioner

 • [ATLS följer cABCDE vilket är en akronym för:
  1. c - catasthrophic bleeding and/or cardiac arrest
  2. Airway
  3. Breathing
  4. Circulation
  5. Disability
  6. Exposure]
 • [Primär evaluering - Genom att systematiskt gå igenom cABCDE kan livshotande tillstånd relaterade till varje bokstav bedömas och åtgärdas i en ordning som ökar chanserna att rädda liv. Vid allvarliga tillstånd (t.ex. katastrofal blödning) kan det bli så att man inte hinner gå igenom hela sin primära evaluering eftersom patienten kräver omedelbar intervention (intubation och operation) för att undvika död.]
 • Utvärdering - Efter en primär evaluering skall man reevaluera ABCDE och vid behov utföra kompletterande åtgärder. Primary assessment och ABCDE reevaluering upprepas till dess att patienten är stabil.
 • Sekundär evaluering - När patienten är respiratoriskt, cirkulatoriskt och neurologiskt stabil utförs mer riktad status och anamnestagning för att bedöma behov och planering av fortsatt omhändertagande.
 • S-cABCDE - Vid prehospital omhändertagande lägger man till S för situation/säkerhet:
  • Kan jag gå fram till den skadade?
  • Finns en uppenbar fara för räddare eller för skadad?
  • Vad säger räddningstjänsten och polisen? - Prehospitalt är det räddningstjänsten som är ansvarig
  • Vad har hänt?
  • Skademekanism?

Catastrophic bleeding och Cardiac arrest

Airway och cervical spine protection

Breathing

Circulation

Disability – neurologi

Exposure

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/ABCDE_och_SBAR/ATLS_och_ABCDE Filename: Definitioner.html ChapterId: 771 SectionId: ChapterGroupId: 381