Akutmedicin > ABCDE och SBAR

ATLS & ABCDE

Översikt

ATLS är en förkortning för "Advanced Trauma and Life Support". Vid traumalarm och omhändertagande av kritiskt sjuka patienter är det viktigt att ha ett systematiskt omhändertagande med tydlig ansvarsfördelning där det primära målet att säkerställa syrgasleverans till kroppens vävnader. En stor fördel med ATLS är att det möjliggör en nedbrytning av komplexa situationer i mindre och mer hanterbara uppgifter med fokus på den för stunden mest kritiska vitalparametern. På akutmottagning är det ofta primärjouren på kirurgen som är "teamleader" och styr arbetet med ATLS.

Definitioner

Catastrophic bleeding och Cardiac arrest

Airway och cervical spine protection

Breathing

Circulation

Disability – neurologi

Exposure

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/ABCDE_och_SBAR/ATLS_och_ABCDE Filename: Oversikt.html ChapterId: 771 SectionId: ChapterGroupId: 381