Akutmedicin > ABCDE och SBAR

SBAR

Definitioner

Situation

Bakgrund

Aktuellt/Analys

Sammanfatta den rådande situationen gällande aktuellt problem och vilka åtgärder som gjorts och hur patienten svarat på dessa. Försök att utgå från cABCDE strukturen. Om det finns provsvar av börd ange dessa. Försök att analysera situationen om möjligt. Till exempel:

  • [Patienten har kommit in pga snabb försämring av XX. Pat har fri luftväg och är respiratoriskt någorlunda stabil men är cirkulatoriskt påverkad med pittingödem bilateralt, förhöjt blodtryck 180/100, sänkt kapillär återfyllnad 4s och stegrad puls 110. 1 L vätska är kopplad, läkemedel L1 givet samt 10 liter syrgas på mask och vitalparametrar har stabliserats något. Pat är vid medvetande och ligger bra i socker. Kateter med urin. Tempen är förhöjd, 39,0. Elstatus, infektionsparametrar och utökad blodgas är under analys. Jag tror patienten har en allvarlig infektion som påverkar XX.]

Rekommendation/respons

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/ABCDE_och_SBAR/SBAR Filename: Aktuellt_Analys.html ChapterId: 772 SectionId: ChapterGroupId: 381