Akutmedicin > ABCDE och SBAR

SBAR

Definitioner

SBAR (akronym för Situation, Bakgrund, Aktuellt/Analys och Rekommendation/Respons) är en kommunikaitonsmodell för att skapa en gemensam struktur vid rapportering av en patient. Genom att överrapportera enligt SBAR ökar patientsäkerheten då fakta kan presenteras på ett korrekt och effektivt sätt vilket minskar risken för missförstånd.

[SBAR - Situation, Bakgrund, Aktuellt/Analys och Rekommendation/Respons ]

Situation

Bakgrund

Aktuellt/Analys

Rekommendation/respons

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/ABCDE_och_SBAR/SBAR Filename: Definitioner.html ChapterId: 772 SectionId: ChapterGroupId: 381