Akutmedicin > Bröstsmärta och dyspné

Bröstsmärta

Översikt

Diagnostik

Akut handläggning

 • ABCDE - Påverkade patienter ska initialt handläggas enligt ABCDE

Anamnes

Anamnesen anpassas utifrån förutsättningarna och patientens tillstånds allvarlighetsgrad

 • Tidigare/nuvarande sjukdomar
  • Tidigare hjärtinfarkt med liknande symptom ökar sannolikheten för akut koronart syndrom
  • Unga friska individer kan ibland känna kortvarig bröstsmärta utan att det finns någon bakomliggande patologi
 • Aktuella läkemedel
 • Beskrivning av smärtan
  • Vid akut koronart syndrom är smärtan diffus, ej punktformig och smyger sig på. Ofta retrosternalt, tryck/tyngdkänsla. Ofta viss andningspåverkan. Smärtan strålar ofta till käkar/hals, vänster arm.
  • Vid aortadissektion är smärtan istället mer skärande, slitande och strålar ut mot ryggen. mkt kraftig smärta (VAS 9-10).
  • Ont efter måltid, strålar mot ryggen eller axeln, kraftig smärtaGallsten
  • Rörelserelaterat
   • Muskuloskeletal - Positions/rörelserelaterat!
   • Pleurit - Smärta vid djupandning eller när de böjer sig framåt (pleuran rör sig). Talar för godartade tillstånd men förekommer vid t.ex. pneumoni, lungemboli och perikardit
  • Effortrelaterat
   • Vid hjärtinfarkt kan symtomen komma vid fysisk aktivitet (mkt viktigt!!), lindras i vila (effortrelaterat - anginamisstanke)
 • Synkope - Viktigaste differentialdiagnoserna är arytmi (tillföljd av myokardischemi), aortadissektion och massiv lungemboli
 • Andningspåverkan
  • Viktigaste differentialdiagnoser:
  • En känsla av att inte kunna ta riktigt djupa andetag, att det tar emot, kan förekomma utan bakomliggande patologi hos unga friska människor.
  • Ångest - Hyperventilation, ångestladdade, patienten känner oftast igen det sedan tidigare
 • Andra specifika frågor
  • Virus - Infektionstecken i närliggande tid? (Vid t.ex. bältros kan smärtorna komma före utslagen)
  • Viktnedgång, rökning → Lungcancermisstanke
  • Extra mycket besvär när man lägger sig, ofta speciellt nattetid. → Refluxmisstanke
 • Kartläggning av kardiovaskulära riskfaktorer, t.ex. ärftlighet, rökning, diabetes, hypertoni och lipidrubbning.
  • När det gäller ärftlighet är det viktigt att fråga om någon i familjen har haft en hjärtsjukdom under en viss ålder eftersom hjärtsjukdomar ökar med åldern.
  • Man brukar säga att det ligger ärftlighet i det om sjukdomen kommer innan 60 års ålder
  • [Äldre patienter samt patienter med diabetes kan ha symptom som avviker från den klassiska utstrålande bröstsmärtan, så kallad tyst ischemi.]

Status

Klinisk kemi

 • [Troponin T (TnT) – Viktigt att komma ihåg att detta börjar stiga först tre timmar efter smärtdebut. Troponin bör enbart kontrolleras vid misstanke om hjärtinfarkt eller perimyokardit.]
 • [NT-proBNP – Vid misstänkt hjärtsvikt. Hög sensitivitet men begränsad specificitet. Det negativa prediktiva värdet är högre än det positiva prediktiva värdet.]
 • D-dimer - kontrolleras vid svag till måttlig klinisk misstanke om lungemboli (wells score ≤ 4)
 • Hb – Lågt Hb ger lättare angina eller hjärtinfarkt om man har en ischemisk hjärtsjukdom
 • LPK, TPK
 • Elstatus (natrium, kalium, krea)
 • Leverstatus - Aktuellt vid misstänkt inflammatorisk påverkan på lever och/eller gallvägar
 • PK
 • CRP – Aortadissektion ger ofta ett lätt förhöjt CRP. Höga värden ses vid pneumoni.

Vidare undersökningar

Troponin T och EKG är två väldigt viktiga delar i utredningen av en patient med misstänkt myokardischemi!

Differentialdiagnoser

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Akutmedicin/Brostsmarta_och_dyspne/Brostsmarta Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1753 SectionId: ChapterGroupId: 403